Projektfinansiering

Längmanska Kulturfonden

2016-01-15

Fonden skall främja:

  • humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
  • naturvetenskaper – inbegripet medicin
  • konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
  • folkbildningsverksamhet

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet. Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 40 000 kr.