Projektfinansiering

Kulturrådet Regionalt Utvecklingsbidrag

2014-08-26

Bidraget kan sökas av en region, eller flera regioner i samverkan.

Vid fördelningen av utvecklingsbidrag kommer Kulturrådet beakta de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet.

Bidrag kan ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Med nationell betydelse avses projekt som har effekter som sträcker sig utöver den regionala betydelsen av projektet, exempelvis projekt som är metodutvecklande eller projekt som kan utveckla den nationella infrastrukturen inom kulturområdet. Projekt som avser utveckling inom ramen för ordinarie uppdrag prioriteras inte.

Projekt som avser interregionalt eller internationellt samarbete prioriteras.

Vid fördelningen beaktas även regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden, barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.