Projektfinansiering

Kulturrådet Fria Musikgrupper: verksamhets- och projektbidrag

2014-05-26

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria musikgrupper. Även projektbidrag kan sökas. Utlysningen gäller för verksamhet och projekt som genomförs under 2015. Denna information kommer att uppdateras i samband med utlysning av bidraget.

FÖR Vad kan man söka?

  • Verksamhetsbidrag
  • Projektbidrag

VEM KAN söka?

Verksamhetsbidrag eller projektbidrag kan sökas av en ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i professionella former. Sökande bör vara en juridisk person, men även enskilda näringsidkare med F-skattsedel kan accepteras.

Verksamhetsbidrag

Kan sökas av fria musikgrupper med kontinuitet och stabilitet i sin verksamhet.

Projektbidrag

  • Kan sökas av fria tillfälliga konstellationer där musiker arbetar tillsammans i ett särskilt projekt
  • Kan sökas av nybildade fria musikgrupper som inte är etablerade
  • Kan sökas av fria musikgrupper med mindre omfattande verksamhet.

Ansökningar om verksamhetsbidrag som inte beviljas prövas automatiskt för projektbidrag. Både verksamhetsbidrag och projektbidrag avser att öka möjligheten för publiken att få tillgång till musik av hög kvalitet i hela landet.