Projektfinansiering

Kulturstöd & Utvecklingsstöd Stockholms Stad upp till 50 tkr

2014-04-29

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av föreningar, organisationer, aktiebolag, stiftelser, handelsbolag eller enskild firma.

För vad kan man söka?

Man kan söka stöd för dels publika program och dess medförande kostnader, eller om man vill utveckla sin verksamhet inom teknik, kompetens eller etablering.

Kulturstöd - Stöd för publika verksamheter

Det är möjligt att söka för publik programverksamhet av hög kvalitet och som uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:

  • är av särskild betydelse för Stockholms konst- och kulturliv och/eller samhällsutveckling
  • utforskar och utvecklar ett konstnärligt område
  • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, förståelse och/eller tolerans
  • ger ökad plats åt det fria ordet
  • stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur (nationella minoriteter = judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar)
  • främjar breda samarbeten inom kulturen
  • prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta/involvera publik
  • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte

Utvecklingsstödet finns för att stödja specifika insatser som utvecklar programverksamhet  och som ger långsiktiga effekter för Stockholms kultur och föreningsliv. Stödet omfattar områden som teknik, kompetensutveckling, etablering och förstudier. Insatsen är av engångskaraktär.

Tänk på att insatsen på ett tydligt sätt ska bidra till effekter hos fler aktörer än den sökande organisationen. Gäller ansökan programverksamhet med publika program (föreställning, konsert, utställning m.m.) och kostnader i samband med programmet ska man istället söka kulturstöd.