Projektfinansiering

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper 2018

2018-05-22

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till professionella fria musikgrupper.

Vem kan söka?

Verksamhetsbidrag kan sökas av professionella musikgrupper eller ensembler som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt. Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

 

För vad kan man söka?

Verksamhetsbidrag kan sökas av en professionell musikgrupp eller ensemble med omfattande och kontinuerlig verksamhet för produktionskostnader som resulterar i konserter och andra publika framträdanden. Med kontinuerlig verksamhet menas att den är årligt återkommande. 

Bidraget syftar till öka tillgängligheten till ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela landet, samt att möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. Bidraget avser inte musikutgivning.

 

Grund för bidragsfördelning

Vid fördelning av verksamhetsbidrag till fria musikgrupper bedöms gruppernas konstnärliga kvalitet och omfattning på verksamheten. Omfattning av verksamhet bedöms i förhållande till gruppens konsertverksamhet tidigare och innevarande år, planerad verksamhet kommande år, samt till gruppens storlek/besättning. Någon form av medfinansiering krävs och gage för konserter ska som regel betalas av arrangörer. Kulturrådet prioriterar fria musikgrupper som har en god förankring i musiklivet och till exempel efterfrågas av ideella arrangörer.

 

Ljudprov

Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för gruppen både vad gäller kvalitet och repertoar, ska bifogas ansökan om verksamhetsbidrag. De personer som spelar på ljudprovet bör vara samma som är med i ansökan. 

Ljudprovet ska innehålla minst tre verk/låtar/stycken på sammanlagt mellan 20-70 minuter och vara av god teknisk kvalitet. Ljudprovet ska vara inspelat tidigast i januari 2014 oavsett om det gäller en liveinspelning, en studioinspelning eller ett fonogram. Det ska framgå av ansökan var och när inspelningen är gjord.