Projektfinansiering

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper

2016-01-26

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

Vem kan söka?

 • Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige.
 • Om en musikgrupp saknar egen organisation kan även andra aktörer söka bidrag för gruppens räkning, förutsatt att det finns en direkt koppling mellan den sökande organisationen och gruppens konsertverksamhet.
 • Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.
 • Ansökningar som avser enskilda utövare inom musikområdet hänvisas till Konstnärsnämnden

 

För vad kan man söka?

Nationella turnéer​

 • Bidrag för nationella turnéer kan sökas för kostnader för främst resor och logi.

 • Bidrag kan ej sökas för gager och arvoden till musiker för konsertframträdanden.

 • Turnén bör som regel omfatta minst bekräftade fem konserter inom en sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd.

Internationella turnéer

 • Bidrag för internationella turnéer kan sökas för kostnader för resor, visum och frakt.

 • Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel.

 • Turnén bör som regel omfatta minst tre bekräftade konserter för att beviljas stöd.

 

Utgångspunkter för bedömning

 • Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper.
 • Konstnärlig kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitisk betydelse är vägledande vid bedömning av ansökan.
 • Bidragsgivningen ska karakteriseras av ett jämställdhetsperspektiv, en mångfald av konstnärliga uttryck och en geografisk spridning nationellt och internationellt.
 • Projekt riktade till barn och unga prioriteras.
 • I bidragsgivningen för nationella turnéer prioriteras musikgrupper som inte uppbär verksamhetsstöd från Kulturrådet för innevarande år.
 • Internationella turnéer ska vara förankrade med samarbetsparter i utlandet. 
 • Turnéer som är tillgängliga för en allmän publik prioriteras. 
 • Medfinansiering krävs och gage för konserter ska som regel betalas av arrangören. Vid bedömning av ansökan beaktas projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig offentlig finansiering.