Projektfinansiering

Kulturrådet – Stödpaket kultur: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang

2020-05-11

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Arrangörer av konserter, scenkonstföreställningar, utställningar, föreläsningar eller andra liknande kulturevenemang i Sverige kan söka stödet.

Stödet kan också sökas av konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget.

Konstnärligt verksam aktör kan till exempel vara en musikgrupp, teaterensemble, konstnärskollektiv eller fri dansgrupp.

Stödet kan endast sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar professionell kulturverksamhet.

Som enskild konstnär söker du krisstöd från Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond. Det betyder att du ska söka därifrån och inte från Kulturrådet.​
 

För vad kan du få bidrag?

Du kan söka stöd för intäktsbortfall som orsakats av att kulturevenemang i Sverige har ställts in. Du kan också söka stöd för merkostnader som uppkommit på grund av att kulturevenemang i Sverige har skjutits upp.

Du kan inte söka stöd för utebliven vinst.

Förutsättningar för att få stöd är att evenemanget:

  • har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av det nya coronavirus som orsakar covid-19,
  • har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det,
  • har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten,
  • skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 och inte kommer att hållas före det datumet.