Projektfinansiering

Kulturrådet: Samverkan med komponister

2022-09-20

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik. Genom att stimulera beställningar av nya musikverk får fler komponister/musikskapare möjlighet att skapa musik till olika sammanhang.

Kan du ansöka?

Du kan söka det här bidraget om du representerar:

 • en fri aktör verksam i Sverige inom teater, dans, musik eller annan scenkonstrelaterad verksamhet
 • en regional eller lokal dans-, musik-, musikdramatisk- eller teaterinstitution

Organisationen du representerar ska vara juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel.

Du som söker bidraget ska vara producent eller arrangör i samband med framförandet av det nya musikaliska verket. Komponisten eller en aktör som representerar komponisten kan inte söka bidraget. Om en regional eller lokal dans-, teater- eller musikinstitution är huvudarrangör eller producerar en scenkonstföreställning eller konsert ska institutionen vara den sökande parten.

Vi ger också bidrag för samverkan med komponister till följande aktörer av kulturpolitiskt intresse som finns med i Kulturrådets regleringsbrev, under förutsättning att de är producenter eller är huvudarrangörer i samband med framförande av beställningsverket:

 • Dansnät Sverige
 • Eric Ericsons Kammarkör
 • Eric Sahlström-institutet 
 • Ulriksdals slottsteater (Confidencen)
 • Internationella Vadstena-Akademin
 • Kungliga Musikaliska Akademien
 • Orionteatern
 • Strindbergs Intima Teater
   

För vad kan du få bidrag?

Du kan få bidrag för att samverka med en komponist genom att beställa ett nytt musikaliskt verk för planerade framföranden, det vill säga som ännu ej haft uruppförande eller premiär. Uruppförandet av det nya musikaliska verket som ansökan avser får tidigast äga rum två månader efter sista ansökningsdatum. Uruppförande av det nya musikaliska verket kan ske under nästkommande år, men om en ansökan beviljas betalas pengarna ut under innestående år.

Du kan också få bidrag för tidsbestämda anställningar av svenska och utländska komponister inom utvecklingsprojekt.

Bidraget är till för hela eller delar av arvodet till komponisten inklusive kostnader som är förenade med komponistens arbete. Vill du beställa soloverk? Då ska du i första hand vända dig till Konstnärsnämnden.