Projektfinansiering

Kulturrådet Samverkan med Komponister

2016-02-16

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Vem kan söka?

 • regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner
 • länsmusikorganisationer
 • fria teater-, dans- och musikgrupper
 • arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse upptagna i Kulturrådets regleringsbrev. De är för närvarande Dalhalla, Internationella Vadstena-Akademien, Musikaliska Akademien, Orionteatern, Ulriksdals slottsteater, Strindbergsteatern, Eric Ericssons Kammarkör och Eric Sahlström-institutet.

För vad kan man söka?

 • beställning av produktion av nya verk och elektroakustiska media för planerade framföranden
 • tidsbestämda anställningar av komponister inom utvecklingsprojekt
 • hela eller delar av arvodet inklusive kostnader som är förenade med komponistens arbete, (ej musikerarvode).

BidragsvIllkor

 • Uruppförandets/projektets genomförande kan äga rum under påföljande säsong/er, men utbetalning av bidrag sker under det år då beslutet fattats.
 • Kulturrådet förutsätter att den engagerade komponisten får arvode lägst enligt FST:s/SKAP:s rekommendationer.
 • Bidrag beviljas inte för kostnader för librettist/dramaturg eller textförfattare.
 • Kompositioner som avser soloverk hänvisas i första hand till Konstnärsnämnden.