Projektfinansiering

Kulturrådet Fonogramstöd 2018:1

2018-03-01

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Med fonogram avses professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst på olika fysiska och/eller digitala media. Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar. Bidraget kan sökas två gånger per år, se ansökningsperioder till höger.

VEM KAN SÖKA?

Organisationer verksamma i Sverige som är juridiska eller fysiska personer med F-skattsedel kan söka detta bidrag. Den sökande organisationen ska ha ett samlat ansvar för utgivningen som ansökan gäller. Bidraget kan även beviljas organisation verksam i annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidraget kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av ett enskilt fonogram.

För mer info se Kulturrådets hemsida.