Projektfinansiering

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

2015-09-17

Inom denna modul kan du söka bidrag till:

  • Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ process
  • Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang
  • Produktioner som skapar ett mötesplats mellan konstnärer/kulturaktörer och publiken

Modulen kan bevilja bidrag till alla kulturfält och konstarter.

Produktionsinriktad verksamhet gäller för vitt skilda typer av projekt, där den kreatíva processen står i centrum. Man kan ansöka om bidrag till alla faser i produktionsprocessen: forskning, produktion, framförande och spridning.

 

Kultur- och konstprogrammet:

Kultur- och konstprogrammets två moduler har gemensamma bedömningskriterier.

Kultur- och konstprogrammet beviljar bidrag till projekt från alla kultur- och konstfält.

Kvalitet och nytänkande är väsentliga kriterier vid utdelningen av stöd.

Programmet har två delar, så kallade moduler.

Produktionsinriktad verksamhet

Denna modul är avsedd för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner samt kreativt arbete. Nyckelordet är innovation, vilket innebär utveckling och testning av nya idéer, koncept och processer.

Kompetensutveckling

Denna modul är avsedd för projekt som satsar på utbyte av information och kompetensutveckling för aktörerna inom kultur- och konstfältet. Detta kan ske i form av t.ex. seminarier, kurser eller workshops.

Kultur- och konstprogrammet har år 2013 en rambudget på 2 116 532 EUR (DKK 15 747 000).

Kultur- och konstprogrammets mål

Främja nya impulser och initiativ på kulturområdet: lokala, nationella, regionala
och internationella aktörer, organisationer och institutioner

Bidra till att etablera det nordiska kultursamarbetet och konsten som ett viktigt inslag bland kulturaktörer i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Och göra detta samarbete synligt i en international sammanhang

Bidra till att genomföra kulturministrarnas strategi för det nordiska kulturella samarbetet 2013–2020