Projektfinansiering

Kulturkontakt Nord Långvarigt Nätverksstöd

2015-10-01

Du kan söka bidrag för nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna.

Samarbete med olika aktörer, utveckla partnerskap och lära sig av varandra är kärnan i ett nätverk. Ett nätverk utvidgar kontakter, utbyter erfarenheter och utvecklar kunskap och kunnande. Det fungerar även som en kulturell, konstnärlig och social struktur mellan organisationer, grupper och/eller individer.

Långvarigt nätverksstöd:

  • bidrag för treåriga nätverk
  • max € 150 000
  • kan utgöra högst 50% av de totala kostnaderna
  • nätverket svarar själv för den övriga finansieringen och specificerar den i sin ansökan

Grundförutsättningar för ett nätverk

Ett nätverk skall bestå av partners från:
a) minst tre nordiska länder eller Grönland, Färöarna och Åland eller
b) minst tre baltiska länder eller
c) en kombination av minst tre partners från de nordiska länderna, Grönland, Färöarna och Åland eller de baltiska länderna.

På grund av kulturpolitiskt tungt vägande skäl kan man avvika från den här principen. Nätverket kan också omfatta partners som inte är verksamma i Norden eller Baltikum.