Projektfinansiering

Kulturbryggan Tematiskt Stöd

2014-04-07

Tema 2014: Kultur & Politik

2014 lovar att bli ett intensivt politiskt år, ett supervalår där det politiska engagemanget hos medborgarna kommer att efterfrågas, utmanas och uppmuntras på många olika sätt. Politiken och den politiska verkligheten kommer att vara påtaglig i vardagen i allt större utsträckning. Aktuella samhällsfrågor kommer att utforskas, bearbetas och debatteras allt intensivare. Kulturen och dess roll i demokratin och samhällsutvecklingen är en viktig sådan fråga. Kulturaktörer av alla slag har en viktig möjlighet att ta plats, även efter valen. Kulturbryggans första
tematiska utlysning för 2014 kommer därför att fokusera på Kultur & Politik.

Syfte

 • Stödja projekt där kultur och politik på tydligt nyskapande sätt relaterar och interagerar. Hur tolkar man begreppen i relation till varandra? Är konst och kultur av naturen politiska? Eller lägger man till en politisk dimension?
 • Stödja projekt som på olika sätt behandlar tematiken, problematiken och möjligheterna som finns i mötet mellan politik och kultur. Är politik ett kulturellt uttryck? Kan kultur diskutera politiska frågor och stimulera till ett mer aktivt politiskt deltagande? Vad är kulturpolitik?

Krav

 • Ni kan söka upp till 300 000 kronor
 • Inga krav på medfinansiering
 • Endast ansökningar som skickas in via portalen på vår hemsida behandlas
 • Endast projektbeskrivningar som görs i föreskriven mall behandlas
 • Endast ansökningar för projekt som påbörjas efter sista ansökningsdag och som inte har genomförts innan beslutsdatum behandlas
 • Inga kompletteringar till ansökan kan göras efter sista ansökningsdag
 • Inga bilagor kan tas emot. Har ni relevant information ber vi er länka till den i anvisat fält i projektbeskrivningsmallen.
 • Inga förhandsbesked kan lämnas på gjord ansökan

Vem kan söka stöd?

 • Stöd kan sökas av fysisk eller juridisk person. Detta innefattar alltifrån enskilda individer, ideella föreningar och företag till större organisationer och institutioner.
 • Löst sammansatta konstellationer av olika individer utan någon huvudansvarig person kan inte söka stöd. Det måste finnas en huvudman i botten som kan agera juridiskt rättssubjekt.
 • Projektägare som söker måste vara folkbokförd Sverige och vara partipolitiskt och religiöst obunden