Projektfinansiering

Kulturbryggan: Konstnärlig förnyelse

2022-09-22

Det här programmet finns till för att förverkliga idéer som kan förnya konst och kultur på ett genomgripande sätt. Vi finansierar projekt som på sikt kan ge upphov till nya konstnärliga eller kulturella praktiker.

Projektet du söker finansiering för ska sträva efter att förnya konst och kultur. Du kan söka finansiering för projekt som:

  • tillämpar oprövade eller annorlunda presentationsformer,
  • behandlar nytt eller sällsynt innehåll,
  • använder oprövade eller annorlunda metoder,
  • innefattar nya eller ovanliga samarbeten, och
  • har underbyggda argument för hur projektet ska genomföras.