Projektfinansiering

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

2014-05-06

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag inom musik. Bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr.

Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet.

 

Kulturutbyte utomlands

  • Om du är inbjuden till utlandet för att göra en konsert eller få din musik uppförd kan du söka stöd för i första hand kostnader för resan, däremot inte för produktionskostnader.
  • Om du är inbjuden att delta i någon form av projektarbete utomlands kan du söka stöd för resa och uppehälle. Du kan alltså inte få bidrag till lön/arvode. Vistelsen utomlands ska innebära ett konkret samarbete med en eller fler konstnärer i landet. 
  • Om du är inbjuden att delta i ett seminarium, konferens, workshop eller liknande i utlandet kan du söka bidrag för resa, deltagaravgift och uppehälle.

Kulturutbyte i Sverige

  • Du kan söka bidrag för att bjuda in framstående utländska konstnärer eller andra personer till Sverige för samarbete och idéutbyte här. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet.
  • Du kan även söka stöd för att bjuda in utländska deltagare för att medverka i gemensamma konserter, seminarier, konferenser och liknande. Bidraget gäller resor och uppehälle, däremot inte produktionskostnader. Vi förutsätter i regel att arrangemanget är öppet för andra än dem som anordnar det. Institutioner som står som arrangörer kan inte få stöd.