Stipendier

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2018

2018-02-22

Arbetsstipendium inom musik

Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stödet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och material.

Stipendiet kan vara ett-, två- eller femårigt. Inom musikområdet delas främst ettåriga stipendier ut, cirka 200 stycken per år. Beloppet för ettåriga arbetsstipendier är i allmänhet 50 000 kr, medan de två- och femåriga är på 100 000 kr per år.

Ansökan

Du kan söka arbetsstipendium en gång om året,  se Ansökningstider. Ansökan ska företrädesvis göras online via Konstnärsnämndens e-tjänst. För att kunna söka bidrag via Konstnärsnämndens e-tjänst måste du identifiera dig med e-legitimation. Du skaffar din e-legitimation genom att kontakta din bank eller Telia.

OBS! Ansökan måste vara nämnden tillhanda sista ansökningsdatum för att behandlas i aktuell omgång.

Skulle du ändå vilja söka på blankett så finns ifyllningsbara PDF-filer på hemsidan. Observera att blanketten ska skrivas under för att vara giltig.

Arbetsprover

Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp efter att ansökan har skickats in digitalt. Observera att arbetsprover ej returneras. Skickas ansökan analogt ska ljudprovet läggas som mp3 filer på en DATA CD-R och bifogas med ansökan. 

Ljudprov
Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik . Ljudproven ska inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s stereobitsfrekvens och 44,1 kHz samplingsfrekvens.

De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:
• artist (gruppens namn)
• album (titel på utgivet fonogram)
• låttitel
• låtnummer
• genre
• årtal

Begränsningar för ljudfiler: 
Sammanlagd längd ljudfiler: ca 20 min

Partitur 
Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i pdf-filen.

Begränsningar för partitur:
Max antal filer: 3 st.

Kriterier och beslut

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma musiker och komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är under utbildning (inklusive konstnärlig högskola t.o.m. masternivå). För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara bosatt i Sverige eller ha sin huvud- sakliga konstnärliga verksamhet här.

Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över landet och till olika musikaliska uttryck.

Arbetsgruppen för musik bereder ärendet tillsammans med Konstnärsnämndens kansli. Arbetsgruppens tretton ledamöter är på olika sätt verksamma inom svenskt musikliv och har mycket god kännedom om musikkonsten. Arbetsgruppen bedömer varje ansökan för sig och ansökningsomgången i sin helhet, varefter man fattar ett gemensamt beslut.

Beslutet meddelas per mejl eller post.