Festivaler

Kalvfestivalen

2014-08-08 to 2014-08-10

Kalv är rätt miljö för att ta till sig nya musikaliska upplevelser. Under tio år har det i Kalv odlats konstmusikaliska frön i en genuin mylla. Naturupplevelser har gått hand i hand med oväntade och minnesvärda musikaliska intryck. Och nu är det dags att blicka framåt mot de kommande tio åren.

Årets Kalvfestival kommer att ge den modige musiklyssnaren möjlighet att vakna upp i gryningen vid Kalvsjöns strand till fågelsång och tolv tromboner som, utplacerade vid vattenbrynet, stämmer in i naturens ljud. Att lyssna med nya öron och ta tillvara ögonblicket, det blir allt mera viktigt i vår tid, och Kalv erbjuder en miljö för detta.

Experimentellt och mera lågmält blandas med samtal och eftertanke. Möten med nya konstnärliga uttryck i en gammal och traditionsrik omgivning. Upplevelser som stannar kvar i vår inre miljö och påverkar oss på riktigt.