Projektfinansiering

Internationella samarbetsprojekt, Kulturrådet

2014-05-06

Kulturrådet ger stöd till internationella samarbetsprojekt inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

  • Svenska institutioner och fria aktörer som arbetar med eller arrangerar professionell musikverksamhet kan söka stöd för internationella samarbetsprojekt. Fri aktör är en juridisk eller fysisk person med F-skattsedel. Fria aktörer prioriteras.
  • Enskilda utövare prioriteras inte utan hänvisas till Konstnärsnämnden.

För vad kan man söka?

  • Stödet kan sökas för långsiktiga internationella samarbeten som samproduktioner och EU-projekt i Sverige och utlandet.
  • Stödet kan täcka alla delar av projektets kostnader. Medfinansiering från internationella samarbetsparter bör som regel finnas för att ansökan ska beviljas.
  • Observera att resekostnader också ska tas upp inom ramen för detta stöd. Internationellt mobilitetsstöd ska inte sökas parallellt för ett och samma projekt.

Grund för bidragsfördelning

  • Konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse är vägledande vid bedömning av ansökan, liksom långsiktighet, ömsesidig förankring i samarbetslandet/länderna, en mångfald av konstnärliga uttryck och geografisk spridning. Bidragsgivningen ska under året präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Fria aktörer prioriteras, alltså verksamheter som inte har offentlig huvudman.
  • Projekt som möter en publik prioriteras.
  • Medfinansiering från andra parter krävs. Det kan vara medel från lokal, regional, statlig, internationell eller privat finansiär. Medfinansiering från internationella samarbetsparter bör som regel finnas för att ansökan ska beviljas.
  • Festivaler i Sverige ska ha kommunal och/eller regional medfinansiering för att beviljas bidrag.