Residens

Vistelsestipendium Hanasaari

2014-05-02

Vistelsestipendiet skall i första hand användas för att:

  • genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage, intervjuer
  • besöka organisationer, institutioner, myndigheter
  • delta i seminarier, konferenser och så vidare.

För genomförandet av konserter, utställningar, seminarier osv hänvisas till fondens aktivitetsbidrag.

Vistelsestipendier beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att:

  • förmedla och utveckla ländernas kulturliv, öka intresset för det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland
  • öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
  • belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur