Stipendier

FST-stipendium 2016

2016-11-28

Nu utlyses FST-stipendium 2016. Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma Stimanslutna tonsättare verksamma inom det konstmusikaliska området. Stipendium ges inte till amatörverksamhet eller till komponister under grundutbildning (inklusive konstnärlig högskola). Ansökan om FST-stipendium 2016 sker senast 28 november kl. 16.00 via detta formulär:

http://www.fst.se/formular/ansokningsformular-fst-stipendium-2016

(OBS! Om du är FST-medlem ansöker du via formuläret på Medlemssidorna).

Urvalskriterier:

• Krav
- Den ansökande skall vara Stimansluten.
- Den ansökande ska ej ha fått Stims eller Konstnärsnämndens stipendier innevarande år.
- Den ansökande kan inte erhålla FST-stipendium tre år i följd.

• Bedömningspunkter
- Den ansökandes aktivitet som tonsättare beaktas.
- Den ansökandes ekonomiska situation beaktas.

Beslut om tilldelning tas av FST:s stipendiekommitté som består av tre föreningsmedlemmar utsedda av styrelsen, samt föreningens ordförande. Stipendiesumman som utdelas varierar från år till år beroende på Stims inkassering. Besked om tilldelning av FST-stipendier sker tidigast i mitten av december och publiceras även på Medlemssidorna. Utbetalning till stipendiater kan ske tidigast i slutet av december.