Warning message

Submissions for this form are closed.

Ansökningsformulär FST-stipendium 2019

Senaste ansökningsdatum är 24 nov

OBS! Alla fält märkta med * måste fyllas i.

Urvalskriterier:

• Krav
- Den ansökande ska ej ha fått Stim-stipendium eller Konstnärsnämndens arbetsstipendium eller långtidsstipendium samma år.
- Den ansökande kan inte få FST-stipendium två år i följd.

• Bedömningspunkter
- Den ansökandes aktivitet som tonsättare beaktas (primär bedömningspunkt).
- Den ansökandes ekonomiska situation beaktas.

Beslut om tilldelning tas av FST:s stipendiekommitté som består av tre föreningsmedlemmar samt föreningens ordförande som föredragande utan rösträtt (enligt stämmobeslut 2011-04-08). Stipendiebeloppet har de senaste åren varit 50 000 kr.

Besked om tilldelning av FST-stipendier sker tidigast i mitten av december och publiceras även på FST:s hemsida och andra publika kommunikationskanaler. Utbetalning till stipendiater sker tidigast i slutet av december.