Stipendier

Landstingets Kulturstipendier Uppsala

2014-11-15

Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län utdelar årligen ett antal kulturstipendier.
Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda områden såsom litteratur, film, musik, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk eller för dem som gjort en betydande kulturell gärning. Behöriga att tilldelas stipendier är personer som har verksamhet förlagd till, eller bor i länet.

Kulturstipendierna är av två olika typer: Stipendier och Hedersstipendier.
Stipendier tilldelas kulturellt verksamma personer att användas i fortlöpande konstnärlig verksamhet. Ansökan ska dock ange användningsområde. Stipendier kan endast sökas av enskilda.
Hedersstipendiet tilldelas person/personer med mångårig förtjänstfull kulturell verksamhet och utgörs av ett konstverk. Hedersstipendiat kan föreslås av såväl enskilda som föreningar