Residens

Nationellt residens vid Studio Acusticum

2015-10-27

Nationellt residens vid Studio Acusticum

Vistelsestipendiet vid residenset ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet innehåller förutom vistelsestipendiet, schabloniserade resekostnader för hemresor, en fungerande och möblerad bostad, arbetslokal inklusive värme, el, internetanslutning, försäkringar för både bostad och lokal under vistelsen samt viss tillgång till Studio Acusticums resurser.
Ett samverkansavtal mellan Piteå kommun och myndigheten ligger till grund för kompositionsresidenset vid Studio Acusticum. Konstnärsnämnden bidrar med vistelsestipendiet och del av koordineringskostnader. Piteå kommun, Norrbottensmusiken och regionen bidrar med personella, rumsliga och tekniska resurser för att komponisten ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap.

Erik Westbergs Vokalensemble, Norrbotten Big Band, Norrbotten kammarorkester, Norrbotten Neo, Orgel Acusticum och Piteå kammar- och kyrkoopera utgör de konstnärliga resurser som den sökande kan önska att samarbeta med.
 

Ansökan

Du kan söka bidraget en gång om året. Ansökan ska företrädesvis göras online via myndighetens hemsida. För att kunna söka bidrag via Konstnärsnämndens e-tjänst måste du identifiera dig med e-legitimation. Du skaffar din e-legitimation genom att kontakta din bank.

OBS! Ansökan måste vara myndigheten tillhanda sista ansökningsdatum för att behandlas i aktuell omgång.

Skulle du ändå vilja söka på blankett så finns ifyllningsbara PDF-filer på hemsidan. Observera att blanketten ska skrivas under för att vara giltig.
 

Arbetsprover

Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp innan ansökan har skickats in digitalt. Observera att arbetsprover ej returneras. Skickas ansökan analogt ska ljudprovet läggas som mp3 filer på en DATA CD-R och bifogas med ansökan.

Ljudprov 
Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven ska inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s stereobitsfrekvens och 44,1 kHz samplingsfrekvens.

De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:
• artist (gruppens namn)
• album (titel på utgivet fonogram)
• låttitel
• låtnummer
• genre
• årtal

Begränsningar för ljudfiler 
Sammanlagd längd ljudfiler: minst 20 min.

Partitur 
Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i PDF-filen.

Begränsningar för partitur 
Max antal filer: 3 st.
 

Kriterier och beslut

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är under utbildning (inklusive konstnärlig högskola t.o.m. masternivå). För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara bosatt i Sverige eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här.

Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över landet och till olika musikaliska uttryck.

Arbetsgruppen för musik bereder ärendet tillsammans med Konstnärsnämndens kansli och Studio Accusticums referensgrupp. Arbetsgruppens tretton ledamöter är på olika sätt verksamma inom svenskt musikliv och har mycket god kännedom om musikkonsten. Arbetsgruppen bedömer varje ansökan för sig och ansökningsomgången i sin helhet, varefter man fattar ett gemensamt beslut.

Beslut meddelas per mejl eller post.
 

Utbetalning och skatt

Stipendiet betalas ut till det konto som du angivit i ansökan. Stipendiet är skattefritt.
 

Redovisning

Senast en månad efter att vistelsestipendiet avslutats ska en skriftlig redogörelse av hur vistelsen har fungerat och vad vistelsen har inneburit för det egna konstnärliga arbetet inlämnas till Konstnärsnämnden och Studio Acusticum, i syfte att ligga till grund för vidare utveckling av det nationella kompositionsresidenset. Eventuellt kan parterna begära en delutvärdering.

Som villkor för bidraget gäller att om residenset ändras väsentligt eller om det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden och Studio Acusticum kontaktas omgående. Sådana ändringar måste godkännas av Konstnärsnämnden och Studio Acusticum, annars kan det innebära att vistelsestipendiet eller en del av det måste återbetalas.