Projektfinansiering

Kulturrådet Arrangörer projektbidrag

2015-10-15

Kulturrådet fördelar projektbidrag till arrangörer som verkar för att presentera professionell musik för allmänheten.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av arrangörer inom musikområdet som bedriver verksamhet av professionell art.

Sökande organisation ska vara en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattesedel.
Organisationer som har kommunal, regional eller statlig huvudman kan ej söka detta bidrag.

Organisationer som uppbär verksamhetsbidrag som musikarrangör från Kulturrådet prioriteras enbart om det finns särskilda skäl.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?
Projektbidrag till konserverksamhet

Bidrag kan sökas för konsertserier, festivaler samt samarbeten mellan fria arrangörer som avser turnéer.

Bidrag kan sökas för projekt som påbörjas tidigast i juni 2015 och som avslutas senast i maj 2016. För bidrag till konsertserier och arrangörssamarbeten gäller att minst 5 konserter ska ingå i projektet. Bidrag kan sökas för nationella såväl som för internationella musikgruppers medverkan i projekten

FÖR MER INFO SE KULTURRÅDETS HEMSIDA!