Residens

Konstnärsnämnden: Residens i utlandet

2020-02-10

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet innehåller förutom ett vistelsestipendium, schabloniserade resekostnader, boende och arbetsplats.

Tre orkestrar i det europeiska nätverket New:Aud ligger till grund för de internationella kompositionsresidensen, nämligen Ensemble Kwartludium (Polen), Ensemble Recereche (Tyskland) och Sinfonietta Riga (Lettland).

Man kan i ansökan önska såväl vistelseort som vistelselängd. Konstnärsnämnden täcker kostnader för stipendiet och den internationella samverkansparten bidrar med personella resurser för koordinering och administration för att komponisten ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap.

 

Ansökan

Du kan söka bidraget en gång om året. Ansökan ska företrädesvis göras online via myndighetens hemsida. 

OBS! Lägg särskilt märke till att beskrivningen av vistelsen ska skrivas på engelska, så att information kan förstås av våra samverkansparter.

 

Arbetsprover

Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp i sista steget av ansökan.

Ljudprov

Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven ska inte vara äldre än tre år. Ljud-provet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens.

Partitur

Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. 

 

Kriterier och beslut

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är under utbildning (inklusive konstnärlig högskola t.o.m. masternivå). För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara bosatt i Sverige eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här.