Projektfinansiering

Kulturrådet Fonogramstöd

2015-09-17

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Med fonogram avses ljudinspelningar på olika fysiska och/eller digitala media.

VEM KAN SÖKA?

Fonogramproducenter som är verksamma i Sverige kan söka bidrag. Med fonogramproducent avses organisation som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel vars huvudsakliga verksamhet är professionell utgivning av musik. Även fonogramproducenter som är verksamma i andra nordiska länder och ger ut samisk musik kan söka bidrag.

Bidrag ges huvudsakligen till fonogramproducenter med regelbunden utgivning. Om producenten inte tidigare är känd kan Kulturrådet komma att begära in exempel på tidigare utgivningar.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Bidrag för produktionsstöd kan lämnas för upp till 50 procent av produktionens totala kostnad.