Projektfinansiering

Regionalt Projektbidrag Uppsala

2015-11-06

Enligt övergripande kulturpolitiska mål och strategier ska landstinget arbeta för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare, samt en attraktiv livsmiljö i länet. Ett medel i detta arbete är bidrag till regionala kulturprojekt inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Projekt som är i linje med övergripande mål och strategier för landstingets kulturinsatser kan komma ifråga för regionalt projektbidrag. www.lul.se/kultur/om-kultur-i-lanet

Riktlinjer

  • Juridiska personer såsom föreningar, organisationer eller bolag, men ej enskilda personer, kan ansöka om regionalt projektbidrag.
  • För att kunna komma i fråga för regionalt projektbidrag är det avgörande att projektet har ett regionalt sammanhang och inte enbart är av lokal angelägenhet. Detta innebär exempelvis att projektet har en spridning i länet, ger en tydlig uppmärksamhetseffekt för länet, eller bidrar till länets kulturella infrastruktur.
  • Kultur i länet är restriktiv med stöd till produktioner, såsom scen- och mediaproduktion, samt till drift av ordinarie verksamhet.
  • Regionalt projektbidrag kan sökas för samma projekt högst tre år i följd.

Alla projektansökningar granskas utifrån landstingets kulturstrategier Konstpolitik, Kulturpolitik, Kulturplanering. Dessa utgår ifrån tre perspektiv med olika utgångspunkter för landstingets kulturinsatser –

  • Konsten, där den professionella konsten och dess förutsättningar är i centrum
  • Människan, där länsinvånarna och deras kulturella delaktighet är i centrum;
  • Regionen, där länet som en attraktiv livsmiljö är i centrum.

Regionalt projektbidrag fördelas tre gånger per år. Den totala bidragssumman för 2014 är 430 000 kr.