Kompositionstävlingar

Christ Johnson-prisen

2020-04-15

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.

I år utdelas både det Stora priset om 180 000 kr och det Lilla priset om 60 000 kr. Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.
 

Stora Christ Johnson - priset 180 000 kr

Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under de senaste fem åren, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag.
 

Lilla Christ Johnson - priset 60 000 kr

Priset utdelas till en högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under de fem senaste åren, motsvarande kriterierna för det större priset.

Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan komma ifråga för det stora.
 

Utlysning, ansökan, utdelning

Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Förslag/ansökan ska vara insänt via formuläret nedan och åtföljas av ett partitur i pdf-format samt ljudinspelning (ej MIDI eller syntinspelning) till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se senast den 15 april 2020. Verket ska ha uruppförts live.

Ljudfilen ska vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10 MB kan du ladda upp den via Dropbox eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlämnande av enbart ljudprov godtas inte. 

Priset tillkännages och utdelas i samband med akademiens högtidssammankomst den 30 november 2020.

För frågor, välkommen att kontakta Anna Cronström, Ständige sekreterarens assistent, Kungl. Musikaliska akademien:
anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se
08-407 18 02