tommy_z_0.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Christina Rahmn.