svenskkormusik.jpeg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Josef Sjöblom.