stipendium_2019_web-01.png | Föreningen svenska tonsättare