sten_sandell_piano.jpeg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Christer Männikus.