sofie_marin.png | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Sofie Marin.