sjungare.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Roland Cox