presstraff-aml-och-cn.png | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Kulturdepartementet.