p_lindgren.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Martin Jonsson Tibblin.