paula_af_malmborg_ward.jpeg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Francis Löfvenholm.