nordic-music-days-soker-1x1.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.