nordic-film-music-daysc-nfmd.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Nordic Film Music Days.