nominera-till-jarnakerstipendiet-2022-fst-800x540-220627.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.