martin_jonsson_tibblin_nkr_ordforande.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Tónskáldafélag Íslands.