Martin Jonsson Tibblin, ordförande | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin