logic_pro_x.png | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: FST/Studiohuset.