kim_hedas_portrattbild_b_foto_ah.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Andrea Hedås Schmidt