jennefelt_lidholmpriset2013.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Thomas Jennefelt tar emot Lidholmpriset vid akademiens högtidssammankomst 2013.
Foto: Urban Wedin