jarnakerstipendiet_juryn2018.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Ledamöter i Saltöstiftelsen vid årsmöte 2018 bland porträtt av ledamöter och funktionärer i Kungl. Musikaliska Akademien.
Foto: Martin Jonsson Tibblin.