jarnakerstipendiet-2022-fst-230104.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Henrik Denerin. Privat.