jarnakerstipendiat-2023-1x1-12.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Jonatan Sersam. Foto: Gustaf Johansson. Formgivning: Tegel & Hatt.