img_5700.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Martin Jonsson Tibblin.