img_2578.jpg | Föreningen svenska tonsättare

FST:s digitala årsstämma 2020. I bakgrunden statyn av FST:s förste hedersledamot Erik Marks von Würtemberg. Foto: Anna Cokorilo.